Henkilötietolain mukainen Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 24.10.2017 

1a) Rekisterinpitäjä

Nimi: Sauna2 tilaussaunat Oy 
Osoite: Iso Roobertinkatu 14, 00120 Helsinki 
puhelin: 0207 349 940
Sähköposti: info@sauna2.fi
Y-tunnus: 2561298-6
Kotipaikka: Helsinki

2) Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Sauna2 tilaussaunat Oy
Osoite: Iso Roobertinkatu 14, 00120 Helsinki  
puhelin: 0207 349 940
Sähköposti: info@sauna2.fi

3) Rekisterin nimi
Sauna2 asiakasrekisteri 

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan.

5) Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan: Nimi, yhteystiedot sekä tiedot tilatuista palveluista. Lisäksi suoritamme asiakkaiden henkilöllisyyden tarkistamista jonka yhteydessä voidaan tallentaa henkilötunnus rekisteriin.

6) Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin saatavat tiedot saadaan palvelun tilauksen yhteydessä sekä tilatun palvelun tuottamisen yhteydessä. Käytämme evästeitä ja vastaavia tekniikoita palveluidemme tarjoamiseen ja tukemiseen sekä tässä käytäntömme osassa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä rekisterinpitäjän kanssa yhteistyötä tekevän tahon kanssa.

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Teemme yhteistyötä kolmansien osapuolien kanssa, jotka auttavat meitä toimittamaan, tuottamaa ja parantamaan palveluitamme. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös asiakassuhteen aikana syntyneiden laskujen laskutuspalveluiden tuottamiseen. Jos palveluidemme omistajuus tai hallinta vaihtuu, saatamme siirtää tiedot uudelle omistajalle.

8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsitelllään HTTPS-salatussa verkkoyhteydessä. Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa. Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. 

 

 

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

Kommentit